Procediment selectiu borsa de Graduats Socials (concurs-oposició)

Data de modificació: 6 d'octubre de 2022

Es publica anunci de la presidenta del Tribunal Qualificador amb el resultat definitiu del procediment selectiu.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desenvolupat per 3digits