Documents d'interès

Veure més

Els Orígens de l'Arxiu Històric

L'Arxiu Municipal d'Alcúdia neix al mateix temps que sorgeix la institució municipal. A finals del segle XIII el sorgiment de la Universitat d'Alcúdia suposa la creació de l'arxiu que conserva i produeix la documentació generada pels seus òrgans: Jurats i Consell de la Universitat d'Alcúdia, clavari,... En un primer moment els Jurats i Consell alcudiencs es reuneixen dins l'església parroquial, fins que a mitjans del segle XIV amb la construcció de la Quartera (situada a l'actual Plaça de la Constitució), aquesta passa a esser tant el lloc de renunió de l'assemblea, com el lloc on hi està ubicat l'arxiu.

Durant l'edat mitjana i moderna es realitzen diversos inventaris i recomptes de la documentació municipal sense cap pretensió arxivística, tan sols per a la revisió de comptes, conservació d'acords i actes de consell, així com privilegis reials i sentències judicials. Alguns d'aquests recomptes de llibres i documents es conserven inserits dins la documentació municipal de l'arxiu.

Del sorgiment del municipi a l'actual arxiu

Primera organització arxivística

Durant el segle XVIII es produeix el sorgiment de l'arxivística com a ciència aplicada als arxius i a Mallorca es comencen a organitzar els arxius municipals. Els registres documentals i lligalls es comencen a enquadernar amb cobertes de pergamí -sovint els pergamins que formen les cobertes són fins i tot més valuosos que el lligall-. A mitjans del segle XIX destaca la figura del menorquí Josep Maria Quadrado que organitza els fons històrics del que en l'actualitat és l'Arxiu del Regne de Mallorca. El fons conté documentació de les principals institucions del Regne de Mallorca que la nova dinastia borbònica va eliminar després de la seva imposició per les armes després a la guerra de successió i la imposició dels Decrets de Nova Planta.

 

Però a Alcúdia no és fins el segle XX que es comença a realitzar una tasca similar. Gabriel Llabrés el 1916 realitza una primera ullada a la documentació municipal publicant un article sobre la documentació de l'arxiu al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.Tres anys després, el 1919, el seu fill Joan i Pere Ventayol realitzen un primer inventari que avui en dia es troba desaparegut. El 1924 Pere Antoni Sanxo i Antoni Maria Penya publiquen un altre article al Butlletí de l'Arqueològica sobre la documentació d'Alcúdia. Emprant la documentació municipal Pere Ventayol i Suau escriu la seva Història d'Alcúdia que serà publicada entre els anys 1926 i 1929 al diari Última Hora.

les cober

Durant el segle XVIII es produeix el sorgiment de l'arxivística com a ciència aplicada als arxius i a Mallorca es comencen a organitzar els arxius municipals. Els registres documentals i lligalls es comencen a enquadernar amb cobertes de pergamí -sovint els pergamins que formen les cobertes són fins i tot més valuosos que el lligall-. A mitjans del segle XIX destaca la figura del menorquí Josep Maria Quadrado que organitza els fons històrics del que en l'actualitat és l'Arxiu del Regne de Mallorca. El fons conté documentació de les principals institucions del regne de Mallorca que la nova dinastia borbònica va eliminar després de la seva imposició per les armes després a la guerra de successió i la imposició dels Decrets de Nova Planta.

 

 Però a Alcúdia no és fins el segle XX que es comença a realitzar una tasca similar. Gabriel Llabrés el 1916 realitza una primera ullada a la documentació municipal publicant un article sobre la documentació de l'arxiu al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.Tres anys després, el 1919, el seu fill Joan i Pere Ventayol realitzen un primer inventari que avui en dia es troba desaparegut. El 1924 Pere Antoni Sanxo i Antoni Maria Penya publiquen un altre article al Butlletí de l'Arqueològica sobre la documentació d'Alcúdia. Emprant la documentació municipal Pere Ventayol i Suau escriu la seva Història d'Alcúdia que serà publicada entre els anys 1926 i 1929 al diari Última Hora.

tes són fins i tot més valuosos que el lligall-. A mitjans del segle XIX destaca la figura del menorquí Josep Maria Quadrado que organitza els fons històrics del que en l'actualitat és l'Arxiu del Regne de Mallorca. El fons conté documentació de les principals institucions del regne de Mallorca que la nova dinastia borbònica va eliminar després de la seva imposició per les armes després a la guerra de successió i la imposició dels Decrets de Nova Planta.

 Però a Alcúdia no és fins el segle XX que es comença a realitzar una tasca similar. Gabriel Llabrés el 1916 realitza una primera ullada a la documentació municipal publicant un article sobre la documentació de l'arxiu al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.Tres anys després, el 1919, el seu fill Joan i Pere Ventayol realitzen un primer inventari que avui en dia es troba desaparegut. El 1924 Pere Antoni Sanxo i Antoni Maria Penya publiquen un altre article al Butlletí de l'Arqueològica sobre la documentació d'Alcúdia. Emprant la documentació municipal Pere Ventayol i Suau escriu la seva Història d'Alcúdia que serà publicada entre els anys 1926 i 1929 al diari Última Hora.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits