CARTA DE SERVEIS

DADES GENERALS I SERVEIS

L'investigador disposa a l'Arxiu Municipal d'Alcúdia dels següents serveis:

- Uns fons documentals que sumen 250 metres lineals de documentació entre els segles XIII i XX.

- Biblioteca auxiliar amb aproximadament 600 volums i fullets.

- Una col·lecció de fotografies i diapositives sobre documentació del centre.

- Una filmoteca amb 158 pel·lícules.

- Un fons de documentació digitalitzada de l'Arxiu i d'altres centres.

- Accés a la consulta de documents amb la targeta nacional d'investigador i la targeta d'investigador local que expedeix el centre.

- Sala de lectura amb 12 places, més 1 en zona reservada per a consulta col·lectiva. En aquests espais es du a terme la consulta dels documents procedents dels dipòsits i de la biblioteca auxiliar. Hi ha consulta lliure de les obres de referència i dels instruments de descripció.

- Un ordinador a la sala de lectura per a la consulta de la documentació digitalitzada i visionat del fons de la filmoteca; un lector copiador reservat en principi per a les fotocòpies, escaneig de documents, i un servei de digitalització fotogràfica.

- Làmpada de quars per a la lectura de documents amb escriptura descolorida.

- Servei de reprografia. Les còpies en paper estan limitades als documents l'estat de conservació dels quals ho permet. En cas contrari es procedeix a la digitalització.

- Servei de connexió a Internet.

- Exposició miscel·lània permanent de mapes i plànols.

 

L'adreça postal de l'Arxiu és:
carrer den Serra 13, 07400 Alcúdia (Mallorca)
Tel.: 971 54 73-75;  fax: 971 548 781
correu electrònic: arxiu@alcudia.net

Horari d'obertura al públic:

Matins:

 dimarts a divendres: entre les 9.00 i les 14.00 hores

dissabte: de 10:00 hores a 13:00 hores.

Horabaixa:

Dimarts i dijous: de 16:00 a 20:00 hores.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits