Fons Ques

El Fons Ques és un fons documental de 400 registres que ocupen 9,5 metres linials i es tracta de documentació privada de caràcter mercantil de diversos components i empreses de la família Ques, de finals del segle XIX i principis del XX.

La documentació majoritària té caràcter comercial i mercantil i gira al voltant de l'exportació de productes des de Mallorca cap a Barcelona i el sud de França.  Hi ha molta correspondència amb Joan March, així com una empresa d'exportació de porcs que duien a mitges.  També hi ha correspondència amb les principals navilieres de les Illes Balears (Transmediterranea, La Isleña...) i comerciants de Barcelona, València, Càdis, Cette (França), a raó de 2 o 3 cartes diàries.

El gruix de la documentació correspon als anys 1888 a 1910.  Hi ha molts de registres de comptabilitat: llibres majors, llibres de caixa, llibres de comptes, llibres de descàrregues dels vaixells en el port de Barcelona.

També inclou documentació sobre el lloguer de l'impost de Consums d'Alcúdia i de Pollença que va llogar l'empresa alguns anys.

També s'hi inclou un llibre major de comptabilitat del temps de la II República pertanyent a la família Ques.

La família Ques fou una de les principals fortunes de Mallorca, Joan March va aprendre comptabilitat amb ells i inicià el seu imperi amb ells com a socis.

El fons passà a ser tutelat per l'Arxiu Municipal d'Alcúdia després d'ésser salvat de les escombreries i durant l'any 2005 va ser inventariat i catalogat.

 

  Carta de Joan March a Antoni Ques (Octubre de 1901)

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits