Els instruments de descripció de l'Arxiu Històric d'Alcúdia

Lla

  • Llabrés, Gabriel: Los Archivos de Mallorca. El Municipal de Alcúdia, BSAL, tom 16, (1916).
  • Llabrés, Gabriel; Ventayol, Pedro;: Inventari de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia (1919), [perdut]
  • Lladó i Ferragut, Jaime: La sección histórica del Archivo Municipal de la fidelísima ciudad de Alcúdia, Imp. Sagrados Corazones, Palma de Mallorca, 1964.
  • Cardell Ramis, Eva: Inventari de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia, Consell Insular de Mallorca, (1994-1995). [sense publicar, pendent revisió]
  • Mayol i Llompart, Antoni: Inventari topogràfic del Fons Ques,1845-1932, (2005).
  • Mayol i Llompart, Antoni: Alcúdia de cine! I Mostra Documental, Arxiu Municipal d'Alcúdia (Fira d'Alcúdia, 2005).
  • Horrach Marí, Joan Francesc; Mayol i Llompart, Antoni: Inventari de la sèrie Expedients d'Obres (1955-1975), (2005-2006).
  • Mayol i Llompart, Antoni: Inventari Topogràfic de la Secció Filmoteca de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia,1923-2005, (2006).
  • Mayol i Llompart, Antoni: Catàleg de la Secció Filmoteca de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia,1923-2005, (2006).ompart, Antoni: Catàleg de la Secció Filmoteca de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia,1923-2005, (2006).

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits