Procediment selectiu creació d'un borsí de treballadors/es sociosanitaris/es

Data de modificació: 30 de juny de 2022

Es publica la llista provisional admesos i exclosos i es dona un termini de deu dies hàbils per realitzar al·legacions, esmenes i/o reclamacions.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits