Procediment selectiu creació d'un borsí de treballadors/es sociosanitaris/es

Data de modificació: 31 d'octubre de 2022

Es publica Resolució de Batlia d'integració de la borsa de treball de treballador/a sociosanitari/a com a resultat final del procediment selectiu.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits