SERVEI D'EXECUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'OCI I TEMPS LLIURE AMB SUPORT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL AL MUNICIPI D'ALCÚDIA

ACTUALITZACIÓ: 27 DE JULIOL. ES PUBLICA L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA, AMB INFORME ANNEX DE VALORACIÓ, I D'OBERTURA DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES, I AMB PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.   

  • Número d'expedient: CN-16/16
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Adjudicació del Contracte
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits