OBRES D’AMPLIACIÓ DEL PAS SOBRE LES MURADES I REHABILITACIÓ PARCIAL DEL FINAL DEL TRAM NORD FINS A LA PORTA DE SANT SEBASTIÀ, CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DEL RECINTE MEDIEVAL DE LA PORTA DE VILAROJA (N38-N40) I CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DE L’ESPERÓ (N37-E37), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (PER LOTS).

 • Número d'expedient: CN-50/2017
 • Tipus de contracte: Contracte d'Obra
 • Data de modificació: 9 de maig de 2018
 • Fase de contractació: Adjudicació del Contracte
 • Tipus de procediment: Obert

Documents

 • Documentació Projecte Lot 1 (1) (tamany: 7800.3515625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 1 (2) (tamany: 4714.40625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 1 (3) (tamany: 7769.6015625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (1) (tamany: 3813.66015625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (2) (tamany: 602.400390625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (3) (tamany: 39.8369140625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (4) (tamany: 129.4150390625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (5) (tamany: 47.9931640625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (6) (tamany: 170.2783203125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (7) (tamany: 379.72265625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (8) (tamany: 1512.837890625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (9) (tamany: 555.529296875 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (10) (tamany: 439.83203125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (11) (tamany: 21.4111328125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (12) (tamany: 4295.654296875 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 2 (13) (tamany: 1885.2041015625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (1) (tamany: 2591.4072265625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (2) (tamany: 980.6240234375 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (2 bis) (tamany: 4728.650390625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (3) (tamany: 305.96875 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (4) (tamany: 1352.4775390625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (5) (tamany: 32.169921875 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (6) (tamany: 111.4375 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (7) (tamany: 82.67578125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (8) (tamany: 135.634765625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (9) (tamany: 831.244140625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (10) (tamany: 228.09375 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (11) (tamany: 312.6611328125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (12) (tamany: 386.5361328125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (13) (tamany: 21.697265625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (14) (tamany: 1158.05078125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (15) (tamany: 58010.515625 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Documentació Projecte Lot 3 (16) (tamany: 4669.3779296875 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Resolució inici expedient (tamany: 577.5 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Resolucions i acords
 • Segell SAF:
 • Resolució aprovació expedient i plecs (tamany: 663.4560546875 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Resolucions i acords
 • Segell SAF:
 • Plec de clàusules administratives particulars (tamany: 2502.17578125 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Plec de condicions tècniques (tamany: 1765.3330078125 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Lot 1 resum pressupost (gestió residus separada) (tamany: 119.962890625 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Lot 2 resum pressupost (gestió residus separada) (tamany: 91.013671875 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Lot 3 resum pressupost (gestió residus separada) (tamany: 80.9345703125 KB)
 • Data de publicació: 7 de març de 2018
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Acta de Mesa de contractació de data 9 d'abril de 2018 (tamany: 1875.01171875 KB)
 • Data de publicació: 13 d'abril de 2018
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Resolució adjudicació LOT núm. 1 a SORT D'ENFORA SL (tamany: 984.0888671875 KB)
 • Data de publicació: 9 de maig de 2018
 • Tipus de document: Adjudicació
 • Segell SAF:
 • Resolució adjudicació LOT núm. 2 a SORT D'ENFORA SL (tamany: 978.693359375 KB)
 • Data de publicació: 9 de maig de 2018
 • Tipus de document: Adjudicació
 • Segell SAF:
 • Resolució adjudicació LOT núm. 3 a REFOART SL (tamany: 973.7021484375 KB)
 • Data de publicació: 9 de maig de 2018
 • Tipus de document: Adjudicació
 • Segell SAF:

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits