NOM I LLINATGES

ÀREA DE RESPONSABILITAT

PARTIT POLÍTIC

Antoni Mir Llabrés Batle

PI

Pere J. Malondra Sánchez

1r. Tinent de Batle. Regidor de Cultura, Normalització

lingüística, Transparència i Participació Ciutadana.

PSIB-PSOE

Joana M. Bennasar Serra

2a Tinent de Batle. Regidora d'Hisenda, Contractació i Estadística. PI
Bàrbara Rebassa Bisbal 3a Tinent de Batle. Regidora d'Educació i Patrimoni.

PSIB-PSOE

Joaquín Cantalapiedra Aloy 4t. Tinent de Batle. Regidor d'Urbanisme, Esports i Joventut

PI

Joan Gaspar Vallori Guayta

5è Tinent de Batle. Regidor d'Obres Pròpies, Turisme i Relacions

Institucionals.

PSIB-PSOE

Catalina Juan Pericàs  Regidora de Fires i Mercats. PI
Catalina Moll Isern  Regidora de Comerç i Festes.

PI

Domingo Bonnin Daniel

 Regidor de Serveis Generals i Manteniment.

PI

Aguas Santas Lobo Benítez  Regidora de Sanitat, Benestar Social i Igualtat

PSIB-PSOE

Tomàs Adrover Albertí

 Regidor de Medi Ambient.

Gent per Alcúdia

Coloma Terrasa Ventayol  Oposició PP
Bartomeu Caldés Quetglas  Oposició

PP

Josefa Linares Capó  Oposició

PP

Laura Serra Martín

 Oposició

PP

Maria del Carme García Cerdà

 Oposició

Unió per Alcúdia

José Muñoz Pulido  Oposició Guanyem Alcúdia

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits