REGIDORIES I ÀREES DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

NOM I LLINATGES                 ÀREA DE RESPONSABILITAT               PARTIT POLÍTIC

Bàrbara Rebassa Bisbal                Batlessa                                                  PSIB-PSOE

Aguas Santas Lobo Benítez           Sanitat, Benestar Social i Igualtat              PSIB-PSOE

Martín Garcias Plomer                  Serveis Generals i Manteniment. 

                                                  Obres Pròpies                                           PSIB-PSOE

Gabriel de Hevia Aleñar                Festes, Promoció Econòmica i Comerç

                                                  Transparència i Informàtica, Relacions

                                                  Institucionals.                                           PSIB-PSOE

Antònia Cànaves Cànaves            Cultura, Educació i Fires.                            PSIB-PSOE

Domingo Bonnin Daniel                Gestió de Residus i Medi Ambient. Platges.   PI

Joana M. Bennasar Serra             Hisenda, Contractació i Estadística               PI

Josep Cladera Ferrer                   Turisme                                                    PI

Joaquin Cantalapiedra Aloy           Urbanisme, Esports i Joventut                    PI

Tomàs Adrover Albertí                  Normalització Lingüística, Medi Ambient      MES

Josefina Linares Capó                   Oposició                                                  PP

Rafael Ferrer Maura                      Oposició                                                  PP

Veronica Caro Donoso                  Oposició                                                  PP

Juan José Sendín Rebassa             Oposició                                                 VOX

M. del Carme García Cerdà           Oposició                                                 Unió pe Alcúdia

Azahara Machado Torres               Oposició                                                 Ciudadanos

Concepción Baleato Caamaño       Oposició                                                 Unides Podem

 

 

 

 

 

 

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits