El temps a Alcúdia

Tauler d'anuncis

 • 14 de març de 2018

  Informació al públic del projecte per a la instal·lació de serveis de temporada ...

  S'exposa al tauler d'anuncis del lloc web municipal el projecte presentat per l'Ajuntament d'Alcúdia davant la Demarcació de Costes, per tal que els possibles tercers interessats en la futura licitació de la cessió de les autoritzacions, puguin conéixer, de forma prèvia a la licitació, el projecte presentat per l'Ajuntament

 • 14 de març de 2018

  Consulta Pública Prèvia sobre l'aprovació de la nova ordenança municipal ...

  Consulta Pública Prèvia aprovació de la nova ordenança municipal reguladora del comerç ambulant

 • 8 de març de 2018

  Extinció de drets funeraris respecte de tombes municipals del cementiri ...

  Es fa pública la relació de sepultures i nínxols afectats per l'expedient d'extinció de drets funeraris respecte de sepultures municipals. Els familiars, interessats o afectats podran obtenir mes informació acudint al departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alcúdia situat a l’edifici Ca ses Monges, del carrer Albellons núm. 2 .

 • 28 de febrer de 2018

  Acord de suspensió de les autoritzacions i llicència urbanístiques i ...

  Acord Ple de 12.02.18, de suspensió per un termini d'1 any o fins l'aprovació inicial de la modificació de l'apartat 3.b.2 de la norma 2.2.01 de les normes urbanisticas de les normes subsidiàries de planejament, de les autoritzacions i llicència urbanístiques i d'actvitats, per a qualsevol club social, associaciò oorganització similar destinat al consum de cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques que estiguin legalment permeses.

 • 28 de febrer de 2018

  Aprovació inicial de la modificació núm. 13 de les normes subsidiàries del ...

  Acord del Ple de dia 12 de febrer de 2018, d'aprovació inicial de la Modificació núm. 13 de les normes subsidiàires del planejament, relativa a la incorporació d'una norma per definir les seccions viàies tipus dins l'ambit del sòl urbà i del sòl urbanitzable del terme municipal

Veure més

Notícies

Veure més

Agenda d'actes

Veure més

Escolta Alcúdia Ràdio en directe

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits