Resum de sessió plenària.

Sessió plenària extraordinària de dia 29 de juliol de 2021

Dia 29 de juliol  a les 9 hores s’ha duit a terme la sessió plenària extraordinària al si de l’Ajuntament d’Alcúdia  i així és com han quedat els punts que anaven a l’ordre del dia: 

1-Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 9 de juny de 2021. S’aprova per unanimitat.

2-Examen i aprovació  proposta ratificació de la resolució de Batlia nomenament com a membre d’aquesta corporació en la Òrgan Patronat de la Fundació de la Biblioteca d’Alcúdia Can Torró. Punt aprovat per unanimitat.

3-Examen i aprovació  proposta d’acord sobre aprovació del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i Agrupació Empresarial Hotelera i apartaments turístics d’Alcúdia. Punt aprovat per majoria amb 16 vots a favor (C’s, UxA, Vox, PP, Més, Pi i PSOE) 1 vot en contra Podemos.

4-Examen i aprovació proposta sobre l’aprovació de les bases reguladores de subvencions als centres escolars, exercici 2021. Punt aprovat per unanimitat.

5-Examen i aprovació  proposta d’aprovació inicial de la Modificació num12 de les NNSS relativa a diverses modificacions. Punt a provat per majoria 10 vots a favor (Més, Pi, PSOE) i 7 abstencions (PP, C’s, Podemos, Vox i UxA).

6-Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de la modificació num16 de les NNSS relativa als usos de la Unitat d’actuació UA8I a un ajust d’alineacions en el Passeig Marítim. Punt aprovat per majoria (PSOE, Pi, Podemos, Més) 6 abstencions (PP, C’s, UxA, Vox).

7-Propostes i mocions d’urgència. No n’ha ha hagut cap.

 

30 de juliol de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits