Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 7 d'abril de 2022

Dijous 7 d’abril s’ha celebrat sessió plenària ordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia. Així han quedat els temes tractats a l’ordre del dia.

 

1. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 23 de febrer de 2022. Per unanimitat

 

2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 14 de març de 2022. Per unanimitat

 

3. Examen i aprovació de l’acta de la sessió Extraordinària-Urgent anterior de data 29 de març de 2022. Per unanimitat

 

4. Donar compte de la Resolució de Batlia d’aprovació marc pressupostari 2023-2025. s’han donat per assabentats

 

5. Donar compte de la Resolució de Batlia núm. 2022/409, d’aprovació de la tercera modificació del contracte privat de patrocini de l’esdeveniment Esportiu IRONMAN70.3 Alcúdia-Mallorca. S’han donat per assabentats.

 

6. Examen i aprovació proposta d'acord d'aprovació de Reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions 4/2022. 10 vots a favor (Psoe, Pi, MésxAlcúdia), 6 abstencions (PP, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans) 1 en contra(Podemos)

 

7. Examen i aprovació modificació de l'ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 16 vots a favor (Psoe, Pi, MxAlcúdia, Pp ,UxAlcúdia, Ciutadans, Podemos) i 1 en contra(Vox).

 

8. Prèvia ratificació de la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta d’acord d’aprovació de Reconeixement Extrajudicial de crèdit d’obligacions 1/2022. 10 vots a favor (Psoe, Pi, MxA), 6 abstencions (Pp, Vox, UxA, C’s) i 1 vot en contra(Podemos).

 

9. Prèvia ratificació de la inclusió del present assumpte a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta sobre l’aprovació de les bases reguladores de la subvenció de bons Viu Alcúdia, adreçades a reactivar el Teixit Comercial del Municipi d’Alcúdia. el punt s’ha aprovat per unanimitat.

 

10.Examen i aprovació ratificació per la sol·licitud d'una subvenció a la convocatòria de subvencions de la fundació biodiversitat F.S.P., per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació en entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa, corresponent a l'any 2021 en el marc del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència. El punt ha quedat aprovat per unanimitat.

 

11.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PP per a la modificació de l'ordenança reguladora dels horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives d'Alcúdia. La moció amb la introducció d’alguns matisos s’ha aprovat per 16 vots a favor(Psoe, Pi, MxA, Pp, UxA, C’s i Podemos)  i 1 vot en contra (Vox)

 

12.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS per a la cessió de superfícies al Govern de la CAIB i altres mesures de foment de l'autoconsum amb energia VERDA. La moció amb la introducció d’algunes esmenes s’ha aprovat per unanimitat.

 

13.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre polítiques fiscals i Pla d'inversions per a l'aplicació del romanent de tresoreria de 97.421.958'37€. la moció no s’ha aprovat amb 10 vots en contra (Psoe, Pi, MxA) i 7 vots a favor(Pp, Vox ,UxA, C’s i Podemos).

 

14.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre contribució econòmica de l'Ajuntament d'Alcúdia a les ONGS que assisteixen a la població ucraïnesa, víctima de la guerra imperialista del president de Federació russa Vladimir Putin. La moció s’ha aprovat per unanimitat.

 

15.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS de reprovació de la Gestió Política. La moció no s’ha aprovat per 16 vots en contra(Psoe, Pi, Més per Alcúdia, Pp, Vox, Unió per Alcúdia, Ciutadans) i 1 vot a favor(Podemos).

 

16.Propostes i Mocions d’urgència. S’ha votat per unanimitat la urgència per una proposta presentada. La proposta d’acceptació de donació condicional ofertada per la companyia Land Company 2020 S.L. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

 

A l’apartat de Precs i Preguntes, des del PP la regidora Fina Linares demana més agilitat en les consultes a l’àrea d’urbanisme, que té molt de retard. J.Cantalapiedra ha dit que s’ha implementat reforç de personal som moltes les consultes i expedients per treure. Se mirarà d’agilitar.

També ha demanat sobre les subvencions als clubs esportius. La batlessa ha dit que s’ha mirat el que es fa a d’altres ajuntaments i s’està mirant de trobar la solució.

Des del PP han demanat sobre la residència i el centre de dia que hi havia certa confusió. La regidora Agüi Lobo ha dit que el centre de di és competència municipal, la residència hi ha 20 places concertades i el c contracte en vigor que s’està executant.

Per agilitar el centre de dia s’ha endreçat i s’està pendent de la reforma de la primera i segona planta, pendent del projecte de millora de la zona de residència. La batlessa ha puntualitzat que s’han aïllat els baixos i quan es comencin les obres se cercarà una alternativa pel centre de dia.

Des del PP han recordat els problemes de trànsit al c. Hostaleria, que a l’estiu poden incrementar-se. La batlessa ha dit que està amb estudi, ja que fins ara la policia contava que aquesta era la millor opció.

Des del PP, Fina Linares demana que enguany per la fira de la sípia pels restaurants hagués pogut esser gratuït, assumint el cost l’ajuntament per poder ajudar a aquest sector i que se’ls ha augmentat el preu de l’envelat de la fira de la sípia a més, els han arribat uns àudios de la regidora responsable fent un prec perquè els treballadors que facin feina a l’envelat els restaurants amb els vals els facin la ració més grossa, i també es demana que es deixi  una pica, quan l’ajuntament la pot adquirir. Es demana una explicació coherent. La regidora responsable Antònia Cànaves explicà sobre el cost pels restaurants que el preu és el mateix i no s’ha pujat ni un sol euro. Ha dit que l’àudio va ser a un grup de whAtsapp on se comenten coses. I ha afirmat que hagi governat qui hagi governat, els treballadors de l’ajuntament que fan feina dins la carpa queden a dinar o sopar allà, i el comentari va ser  que la ració fós un poc més de quantitat. En el grup, els que contestaren digueren que col·laborarien com sempre. Així ho ha explicat la regidora que ha afegit que l’ajuntament paga aquests vals. Respecte al tema de la  pica, ha dit la regidora que varen dur dues piques que l’ajuntament lloga i paga, però que trobaren que eren petites i va ser un  comentari de si qualcú té una pica mols la podeu deixar per aquests tres dies.

Respecte a l’envelat s’ha  millorat les carpes per facilitar la seva feina i amb millors condicions, ha afirmat la regidora responsable. La regidora Fina Linares, ha replicat que els treballadors depenen de l’ajuntament i que l’obligació de l’ajuntament és facilitar i millorar les condicions de l’envelat. Ha afirmat que no es pot demanar un tracte de favor a l’empresa privada. I les dietes del personal són responsabilitat de l’ajuntament.

Altres preguntes des del PP ha estat sobre la ‘web prop de tu’ que no funciona i hagués estat útil durant el confinament. El regidor Gabriel de havia diu que està amb això i que consensuen amb els comerços altres iniciatives per poder emprar aquests recursos.

Des del PP Verónica Caro afirma que l’ascensor del poliesportiu no funciona. I el regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra ha dit que deu ser de manera puntual. Des del PP s’haa demanat també a la regidora d’educació quan es convocarà Consell escolar municipal. La regidora Antònia Cànaves ha afirmat que no hi ha data concreta i que s’està confeccionant els punts a l’ordre del dia s’ha parlat amb els  centres educatius i que se tengui l’ordre del dia es posarà data.

La regidora del PP Verónica Caro  ha expressat que els han arribat queixes sobre el Viu Pasqua que la informació ha arribat tard a les famílies. El regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra ha dit que s’ha fet com sempre i que ha tengut molt d’èxit d’inscripció. També des de l’oposició s’ha dit que a l’escola s’Hort des Fassers ho han repartit un dia abans de la inscripció ja que no tenen mans i els ha recordat que els falta el conserge i que s’agiliti. La batlessa ha expressat que saben d’aquesta situació, però que se pot repartir els papers, no deu ser per mor de la manca de conserge. El regidor Hevia ha afirmat que s’està mirant de posar solució al tema de la necessitat del conserge i s’està fent feina na per a solucionar el tema de la bossa d’auxiliar de serveis ja que està exhaurida i tornaran a treure una nova bossa.

Joan Sendín de Vox. Ha demanat sobre la solució a la llista d’espera de l’escoleta infantil. La regidora d’educació Antònia Cànaves ha expressat que intenten donar una solució amb el lloguer d’una escoleta privada autoritzada pel Govern Balear, per ofertar aquestes places, i ara se fa uns plecs pel contracte nou. i una segona passa és la construcció d’una escoleta nova i això du un procés, però se mira de donar servei al màxim de les famílies que estan en llista d’espera.

Des de Vox se demana si es pensa contractar una  empresa de seguretat privada ja que no es pot incrementar el nombre de policia local, davant els robatoris i cases ocupades. La batlessa Bàrbara Rebassa diu que la policia local no ho veu massa clar, no els lleva feina administrativa. S’està fent un borsí d’interins de cara a aquest estiu, ara que ja és possible.

Per últim, des de Vox es fa un prec per si serà possible abans d’acabar la legislatura tenir el reglament municipal fet. Gabriel de Hevia ha dit que s’està mirant d’ultimar.

Carme Garcia d’ Unió per Alcúdia sobre la fira per al·lusions  quan governava amb el Pp i ella n’era la regidora que en cap moment varen demanar sobre el tema del menjar. Entre les preguntes que demana està sobre els tendals intra-murades si poden ser de color taronja. La batlessa i responsable de patrimoni diu que ni taronja ni de cap color a intra-murades, no hi pot haver tendals Des de UxA se demana que es tengui vigilància amb aquet tema.

Carme Garcia afirma que el bus va ple i moltes de vegades s’arriba tard al destí. Bàrbara Rebassa diu que l’ajuntament no té competència però ho transmetrà com sempre fa a la conselleria. També ha fet un prec, perquè que hi hagi control de camions càrrega i descàrrega al centre històric.

Ha insistit des d’UxA amb trobar una solució al tema de les subvencions esportives. La batlessa ha dit que suposa uns 52.000 euros però s’ha de fer correctament, i signar el que toqui ja que hi ha batles que són al jutjat per temes com aquests.

Ha demanat sobre el carril bici que considera intransitable, que és un voler i no poder. Ha posat d’exemple Cornel.li Àtic El regidor d’esports li ha dit que els professionals van per carretera, el carril-bici és per seguretat. El regidor d’obres ha recordat el procés d’aprovació dels trams del projecte del carril-bici dels darrers anys.la batlessa ha dit que falta senyalització encara.

Azahara Machado de Ciutadans ha demanat sobre les notícies publicades de la denúncia de l’ocupació de la zona de la platja de Xara. Tant la batlessa Bàrbara Rebassa, com el tinent de batle Domingo Bonnín han expressat que oficialment no han rebut res, ni cap escrit ni de Costes ni del GOB. També Azahara ha demanat si La plataforma es de l’ajuntament i així ho ha corroborat Bonnin, que la plataforma és una concessió de l’ajuntament, des de fa un any que va rebre la concessió l’ajuntament entra dins la concessió que hi ha inclosos de tota una sèrie d’elements de la platja.

La regidora de C’s ha demanat sobre el tema de l’alberg de la Victòria. El regidor de joventut ha expressat que després que anés a ple  la concessió demanial, està en mans del Govern Balear, fa manco d’un mes que estaven a punt de treure la licitació d’obra. En principi abans de l’estiu. Surt de la competència municipal i tenim reunions constants amb el Govern Balears.

Una puntualització ha fet la regidora de C’s que no queda indicat la ubicació de la carpa dels pescadors. la regidora responsable de fires ha dit que era una errada tipogràfica i se posaran indicadors i es publicarà a xarxes.

El regidor José  Manuel Aranda de Podemos ha demanat sobre el tema del clavegueram de Manresa. El regidor d’urbanisme Joaquín Cantalapiedra ha expressat que el projecte està elaborat i redactat pendent d’informes supramunicipals per donar viabilitat al projecte.

 

19 d'abril de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits