Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ple-m.jpg

Ple dels pressuposts 2022 celebrat dimarts dia 11 de gener.

Dimarts 11 de gener es va desenvolupar la sessió plenària extraordinari, en format ordinari, telemàtic i presencial, degut a la pandèmia entre d’altres punts a l’ordre del dia la proposta dels Pressuposts 2022. Així quedaren els diversos punts a l’ordre del dia:

1.Examen proposta d’aprovació Pressupost any 2022. Després de tractar el punt, amb les explicacions dels Pressuposts de l’ajuntament, Emsa i Consorci de Pollentia, per part de la regidora d’economia i hisenda Joana Maria Bennasar(Pi), amb matisos de la batlessa Bàrbara Rebassa(Psoe) i el posterior debat, amb les intervencions des dels grups de l’oposició Fina Linares(Pp) Joan Sendín (Vox), Azahara Machado(Ciutadans) i José Manuel Aranda(Podemos), explicant la seva intenció de vot, es va dur a terme  una primera votació, concretament de la proposta de Podemos de retirar el pressupost de l’ordre del dia. Aquesta proposta no ha prosperat amb 10 vots en contra dels grups del govern municipal(Psoe, Pi i MésxAlcúdia), 5 abstencions (PP, Vox, Ciutadans) i un vot a favor(Podemos).

 

La proposta dels Pressuposts 2022 de la corporació municipal ascendeix a 33. 287.183,71 €, ha quedat aprovada per majoria, per 10 vots a favor (PSOE, El Pi, MésxAlcúdia) i 6 vots en contra (PP, Vox, Ciutadans i  Podemos).

 

2.Els diversos grups polítics municipals s’han donat per assabentats del punt referent a  donar compte signatura del document de condicions annex a l'acord de mutació demanial subjectiva sense transferència de titularitat en favor de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) de les parcel·les i edificacions de l’alberg i dels campaments de la Victòria, així com la signatura de l'acta d'entrega dels esmentats Béns.

 

3.No hi ha hagut cap proposta ni moció d’urgència.

 

A la segona part, referent al  control i seguiment d’altres òrgans de la corporació s’han donat compte dels decrets de Batlia.

A l’apartat de precs i preguntes des del PP s’ha demanat sobre temes relacionats amb manteniment, amb la retirada del pont del Port esportiu. Des del govern s’ha dit que no és competència municipal però que es tornarà a demanar. També s’ha demanat sobre la qüestió de la piscina, i des del govern s’ha dit que hi ha una pròrroga de sis mesos i se prepara el nou contracte per a la licitació. També des del grup majoritari de l’oposició s’ha demanat sobre el banc d’aliments i la demanda que hi havia actualment. Des del govern municipal s’ha contestat que és un 50% inferior el que va ser a 2020 però encara és usat per moltes de persones.

Per altra banda, altres peticions ha estat un millor manteniment de les zones dels parcs i s’ha dit des del govern municipal que en base a l’informe de la policia es farà la revisió de les mancances a les zones dels parcs.

Altres preguntes han estat des de Ciutadans  sobre les qüestions del contracte de neteja. Des del govern s’ha explicat que s’ha fet una aturada en espera que s’aprovi el conveni col·lectiu autonòmic i es pugui afegir al nou contracte, així es va demanar a una de les darreres reunions negociadores entre Felib, sindicats i Direcció general de treball amb l’ajuntament.

També des de Podemos, s’ha demanat sobre el Pla territorial de Mallorca i com afecta a les normes subsidiàries i també s’ha demanat que se remeti informació del projecte Alcudia Techmar. Des del govern municipal s’ha expressat que es té al dia de les passes donades que no hi ha gaire novetats i que se’ls va passar el projecte però se’ls anirà informant.

 

Les dades dels Pressuposts 2022 i la memòria de batlia es poden consultar al tauler d’anuncis de  la plana web de l’Ajuntament d’Alcúdia www.alcudia.net

 

13 de gener de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits