Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 2 de desembre de 2021

 

1.      Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Ha quedat damunt la taula perquè el Grup Podemos demana que se reflecteixi en acta un fragment de la seva intervenció i que el passarà per escrit.

 

 

 

2.      Examen proposta modificació del nivell de català a diferents places de la relació de llocs de treball de l’ajuntament d’Alcúdia. S’ha rebutjat una emena de Podemos per 16 en contra i 1 a favor i el punt s’ha aprovat per 15 vots a favor i 2 en contra (Vox i Podemos).

 

 

 

3.      Examen proposta d’acord inadmissió al·legacions i a provació definitiva modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball núm. 01_2021. 10 vots a favor (Psoe, Pi, MxA) ; 6 abstencions(PP,Vox, UxA, C’s),  i 1 vot en contra de Podemos.

 

 

 

4.      Examen i aprovació proposta definitiva de la modificació de la plantilla de personal Municipal. 10 vots a favor (Psoe, Pi, MxA); 6 abstencions (PP,Vox, UxA, C’s),  i 1 vot en contra de Podemos.

 

 

 

 

 

5.      Examen proposta mutació demanial subjectiva sense transferència de titularitat en favor de l’IBJOVE de les parcel·les i edificacions de l’alberg i dels campaments de la Victòria ubicades a la finca demanial del forest de la Victòria. S’ha aprovat per unanimitat.

 

 

 

6.      Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, examen i aprovació proposta d’acord sobre la aprovació del protocol General d’Actuació entre l’oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears i l’Ajuntament d’Alcúdia. S’ha aprovat per unanimitat.

 

 

 

 

 

7.      MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PSIB-PSOE i que s’hi ha adherit quasi tots els grups (a més del PSOE, Pi, MxA, PP,UxA, C’s i PODEMOS)  per un Municipi lliure del tràfic de dones i nenes. S’hi ha afegit al títol homes i nins. I s’ha aprovat per 16 vots a favor (Psoe,Pi,MxA,Pp, UxA,C’s,Podemos) i 1 vot en contra(Vox).

 

 

 

8.      MOCIÓ que presenta el grup Municipal PODEMOS sobre regularització del servei d’abastiment d’aigua potable. La moció no ha quedat aprovada per 10 vots en contra (Psoe,Pi,MxA), 6 abstencions(Pp,  UxA, C’s, Vox) i 1 vot a favor(Podemos).

 

 

 

 

 

9.      MOCIÓ que presenta el grup municipal PODEMOS sobre execució plena de les Ofertes d’ocupació Pública i encomana de la gestió material de la selecció de personal Municipal al Consell Insular de Mallorca. La moció no ha quedat aprovada per 10 vots en contra (Psoe,Pi,MxA), 6 abstencions(Pp,  UxA, C’s, Vox) i 1 vot a favor(Podemos).

 

 

 

10.  MOCIÓ que presenta el grup Municipal PODEMOS sobre estat d’execució del Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi d’Alcúdia, PAESC. La moció no ha quedat aprovada per 10 vots en contra (Psoe,Pi,MxA), 6 abstencions(Pp,  UxA, C’s, Vox) i 1 vot a favor(Podemos).

 

 

 

 

 

11.  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS amb relació al suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. La moció s’ha aprovat per 13 vots a favor (Psoe,Pi,MxA, UxA,Ciutadans i Podemos), 3 abstencions (Pp) i un vot en contra (Vox).

 

No hi ha hagut propostes d’urgència. S’ha donat compte dels decrets de batlia.

 

I ja als Precs i Preguntes, Fina Linares regidora del PP ha demanat sobre la necessitat de fibra òptica al centre històric de manera urgent i que es demora i hi ha  hotels del casc que en tenen. La batlessa ha explicat que deu ser a un carrer no empedrat. I que al centre històric zona Bic els projectes de fibra òptica han de passar per patrimoni. I que s’hi està fent feina.

 

Sobre les bases de gerent d’EMSA que encara la plaça no s’ha ocupat. Ha explicat Domingo Bonnín que l qüestió ha tengut un retard. Però que se segueix el procediment.

 

Sobre les inversions en obres durant tot un any, ha dit Fina Linares que des de febrer no s’ha fet cap inversió i que els doblers han d’estar al carrer amb un romanent de 90 milions per gastar. El regidor M.Garcias ha atribuït a la falta de personal com un dels motius fonamentals per no haver pogut treure plecs que hi ha doblers i projecte però no s’ha pogut licitar per aquest motiu. Des del grup de l’oposició s’ha reiterat que és qüestió d’efectivitat.

 

La regidora de contractació J.M Bennassar ha dit que hi ha 7projectes preparats a punt a punt de sortir a licitació però necessiten els TAGS, havent tres places més vacants i que aquesta és la realitat. A més ha fet referència a un dels punts que s’han aprovat al plenari que farà possible la contractació de personal.  Ja que no hi ha mans per poder-ho publicar. La batlessa ha reiterat que el procés selectiu fa un any que se va iniciar i que assumia tota la responsabilitat i que estan treballant per als que venguin darrera..

 

També la cap del PP ha demanat sobre les instal·lacions de davall es Clot posant de manifest la seva queixa perquè són inadequades per als nins i nines que van a classes de música. Des del govern municipal la regidora Antònia Cànaves ha dit que estan mirant perquè puguin anar tots a l’edifici de l’Auditori. Des de l’oposició s’ha demanat que s’aturin les classes i se cerqui en celeritat un altre espai.

 

Des del PP, el regidor Rafel Ferrer, ha demanat sobre els pilons a la rotonda d’Alcanada i que se doni una solució definitiva. Ds del govern municipal la batlessa ha expressat que se farà la petició a carreteres i el regidor Martí Garcias ha recordat que se va cercar una solució ràpida amb l’Ajut de l’APB per evitar riscos als vianants i persones dels edificis de devora la rotonda i amb els informes de la policia se cursarà la sol.licitud a carreteres. Des del PP la regidora Verónica Caro demana sobre el mur caigut al Parc Jaume II i la previsió d’arreglar-ho des adel goven municipal es diu que està en procés i des del Pp s’enumeren les deficiències  del parc del Barcarès. El regidor Martí Garcias ha expressat que es fa una revisió dels parcs i s’ha demanat informe a la policia, si ho pot solucionar la brigada així es farà i si nó les empreses de material homologat. i que l’any passat es varen intervenir a 25 parcs.

 

 

 

Des de Vox el regidor Joan Sendín ha formulat un prec al Govern sobre la tauromàquia que considera que és patrimoni cultural, i que no es pot deixar perdre la tradició d’Alcúdia i que al mateix temps pugui recollir actes culturals. Sobre el tema la batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que el tema dels toros és recurrent, explicant el procés que s’ha seguit amb la presa de decisió de no treure-ho a concurs, ja que feia cinc anys que no hi havia toros. L’equip de govern va prendre la decisió, és un espai públic, i patrimoni que té Alcúdia està dins un baluard de sa murada i no es renega del que ha estat.

 

Des d’UxA, Carme Garcia ha demanat arreglar unes fustes de l’exterior del cementiri. Des del govern es recull el prec ja que a causa de les plogudes s’ha vinclat.

 

Es considera que les actes són molt resumides i es demana si seria viable que l’acta fós el que es grava. Des del govern municipal el regidor Gabriel de Hevia ha expressat que s’estudia que es pugui tenir el vídeo-acta, com a document oficial.

 

La regidora C. Garcia ha demanat sobre el tema del tren i des del govern s’ha expressat que desconeixen el tema més enllà del que va aparèixer a la premsa.

 

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado demana sobre una de les línies de bus . la batlessa diu que no es competència municipal però que es pot fer arribar la queixa. També des de C’s es demana sobre la situació de perillositat que se crea en les sortides  de l’Ies port d’Alcúdia que pot ser perillós per l’alumnat. Des del govern municipal es comentarà al centre. A part d’altares comentaris sobre manteniment, també des de C’s la regidora A.Machado ha agraït al regidor M.Garcias la tasca de neteja duita a terme als Siesta.

 

Des de Podemos, el regidor José Manuel Aranda ha demanat sobre la publicació´ de futbol balear respecte a la pèrdua d’una subvenció sobre llums led. I segons ha dit el regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra, aquestes subvencions s’aconseguiran quan sigui necessari i es mirarà de no perdre cap subvenció. I la substitució dels llums led es farà o amb subvenció o si és necessari en recursos propis.

 

 

 

També ha demanat el regidor Aranda sobre el Pla especial del casc històric, diu Aranda, que la batlessa va dir que s’havia encarregat i ens ho presentarien abans de final d’any. La batlessa ha expressat que si es retarda ho informarà immediatament. També des de Podemos s’ha demanat si se farà una moratòria en la concessió de llicències per establiments hotelers. Segons el regidor d’urbanisme J.Cantalapiedra   no s’ha plantejat,  perquè les NNSS ho  recullen, considerant que no hi ha perquè fer cap tipus de llicències, encara que se’n pot parlar ha dit la batlessa.

 

Des de Podemos el regidor J.M.Aranda ha demanat les passes a donar pel projecte estratègic Alcudia tech mar.

 

Barbara Rebassa del Psoe ha expressat que una vegada anomenat pel govern projecte estratègic se donen passes, se cerca la forma jurídica més adient. Es mantenen reunions amb empresa, la darrera amb Gesa, i hi ha empreses que s’hi han interessat perquè consideren que els seus objectius van molt lligats al projecte. També  ha expressat que s’haurà de muntar una oficina per captar empreses. Per últim, sobre el tema ha dit la batlessa que anirà convocant als grups per tenir-los informats. .

 

 

9 de desembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits