Relació d'espectacles subvecionats

Espectacles subvencionats pel Consell Insular de Mallorca CACIM 2022-2023

17 de gener de 2024

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits