Programa SOIB Reactiva 2020

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/reactiva-m.jpg

L?Empresa Municipal de Serveis valora de manera molt positiva el programa "SOIB Reactiva 2020"

 

L’MEPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA VALORA DE MANERA MOLT POSITIVA EL PROGRAMA “SOIB REACTIVA 2020”

SOIB REACTIVA és un programa promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020 i per Fons de l’Estat a través de la Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

Les primeres 49 persones contractades desenvolupen tasques de manteniment per a tot el municipi des del passat mes de gener.

Des del passat mes de gener,  les primeres 49 persones contractades amb el programa SOIB REACTIVA 2020 desenvolupen tasques de manteniment per a tot el municipi d’Alcúdia a través De l’Empresa Municipal de Serveis (EMSA).

El proper mes d’abril s’emprendrà el segon torn del programa, amb més d’una trentena de contractes d’una duració de 4 mesos. Amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19, a través de SOIB REACTIVA 2020,  a Alcúdia s’haurà realitzat una inversió total de 652.084,86€ i ‘s’hauran contractat 87 persones en atur.

Les tasques es van desenvolupant a tres àmbits d’actuació: manteniment i reparació de la via pública i dels edificis municipals, jardineria als espais públics i tasques administratives de suport al mateix programa SOIB REACTIVA. S’ha realitzat un cronograma de les activitats diàries i una valoració setmanal de les tasques dutes a terme, a través del funcionament amb equips/brigades d’un oficial i peons. Algunes de les actuacions desenvolupades, a manera d’exemple són: pintat de façanes a les dependències municipals, desinfecció dels parcs infantils municipals, desbrossar i podar, reparació de baranes, neteja d’arena i runes, tasques de manteniment a platges, a vies públiques i a edificis municipals.

El president de l’Empresa Municipal de Serveis, i també tinent de batle de l’Ajuntament d’Alcúdia Domingo Bonnín, fa una valoració molt positiva dels primers mesos de feina per part d’aquestes persones. El coordinador de les tasques de les persones contractades, el responsable directe, el regidor Martí Garcias Plomer, recorda la valoració de la feina i la priorització de les tasques de manteniment a les diverses urbanitzacions del municipi, així com al centre històric d’Alcúdia i el casc urbà del Port d’Alcúdia.

Des de l’Ajuntament d’Alcúdia es posa de manifest el compromís per a la reactivació de l’economia local i  es valora l’oportunitat, que a través de SOIB REACTIVA 2020, es dóna als Ajuntaments per a la possibilitat de la contractació a nivell públic per a les persones que es troben a l’atur en aquest temps de pandèmia.

(S’adjunten  fotografies, com a mostra d’algunes tasques desenvolupades per part de les persones contractades per l’Ajuntament d’Alcúdia, a través de SOIB REACTIVA)

25 de març de 2021

Documents i enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits