Obres a la xarxa d'aigües pluvials

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/obres-m.jpg

Obres d'embelliment i semipeatonització i ampliació de la xarxa d'aigües pluvials de l'inici de la carretera d'Artà i el carrer de l'Hostaleria.

Una vegada signada l’acta de comprovació del replanteig, el passat 1 de febrer s’han iniciat  les obres del projecte d’embelliment i sem peatonalització i ampliació de la xarxa d’aigües pluvials inici de la carretera d’Artà i carrer Hostaleria, Port d’Alcúdia. L’adjudicatari és AMER E HIJOS SA. El termini d’execució és de 6 mesos. El pressupost d’adjudicació és de 633.350,76 €

 

Un dels objectius que es pretén amb el projecte és donar continuïtat a la peatonalització del front marítim del Port d’Alcúdia (Passeig Marítim). Al projecte de l’arquitecte Ramon Juan Mas, a l’apartat 1.4 Descripció del projecte es diu:

“La proposta pretén simplificar la utilització de materials i mobiliari. Es preveu un paviment continu d'asfalt polit per a les zones de trànsit rodat per aconseguir una bona resistència i durabilitat, i d'aquesta manera, millorem la qualitat ambiental de l'entorn reduint la contaminació acústica provocada pels vehicles transitant per un paviment amb juntes. L'espai destinat exclusivament al vianant es preveu pavimentar amb una peça de formigó o pedra de tons gris / beix. Es pretén aconseguir una continuïtat de materials col·locant els diferents materials a peu pla, simplificant la proposta i millorant l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. D'aquesta manera es genera un espai més uniforme i continu, sense desnivells que milloren el seu ús.

 

Circulació i seguretat

La distribució d'espais queda definida pels diferents materials utilitzats com a paviment. Per tal d'organitzar la circulació i proporcionar certa seguretat sense recórrer a elements convencionals com puntals, etc ... es preveu que el mateix mobiliari instal·lat, tant bancs, fanals, vegetació i jardineres faci aquesta funció, mantenint el criteri de simplificar i reduir els elements instal·lats.

 

Il·luminació i mobiliari

Es preveu una il·luminació LED vertical per millorar l'estalvi energètic, disposant de columnes a reduïda distància i menor potència per a proporcionar una millor qualitat de llum ambiental, utilitzant punts de llum dobles que a l'hora, situats al límit de la zona de vianants amb el trànsit rodat actuen com a element de protecció i senyalització de cada espai.”

 

En referència al projecte de pluvials, el projecte diu:

“A l’àmbit d’actuació de l’embelliment existeixen xarxes de pluvials que actualment s’han quedat un poc estretes, ja que, amb el temps s’han anat connectant diversos carrers i els diàmetres de les canonades s’han quedat insuficients. Com a conseqüència de l’embelliment se creu oportú ampliar el diàmetre de les esmentades canalitzacions per  a poder assumir el cabdal de futures ampliacions. Per tant, l’objectiu és retirar les canonades existents, dins  l’àmbit d’actuació, per altres que permetin circular major cabdal”.

 

 

 

 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA

 

 

Aquesta setmana, concretament el passat dia 3 de febrer es va dur a terme també la signatura de  l’acta de comprovació del replanteig i inici dels lots dels punts de recàrrega elèctrica a diversos punts del terme municipal d’Alcúdia. Allà on es posaran  següents:

Lot 1 : Aparcament Teodor Canet

Lot 2 : carrer de la Punta

Lot 3 : carrer Hostaleria

 

L’adjudicatari dels 4 lots és NITLUX S.A.

El termini d’execució 2 mesos

Els pressuposts d’adjudicació són els següents:

Lot 1 : 9.662,86 € (residus i IVA inclòs)

Lot 2 : 9.442,98 € (residus i IVA inclòs)

Lot 3 :  9.442,98 € (residus i IVA inclòs)

 

 

Queda pendent de signar l’acta del Lot 4 : plaça Porta Roja que té el pressupost d’adjudicació de 9.442,98 € (residus i IVA inclòs)

 

Ambdós actes de comprovació de replanteig d’aquestes obres han estat signats pel regidor d’obres de l’Ajuntament d’Alcúdia Martí Garcias.

 

(la fotografia és de la signatura de l’acta dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics).

9 de febrer de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits