Nota informativa de l'Ajuntament d'Alcúdia

Des de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcúdia consideram valents els pressuposts 2024 aprovats en sessió plenària el passat dia 6 de juny.

Pressuposts valents i arriscats sí, però necessaris pel municipi.

 

Tal i com recull la memòria de batlia “l’exercici pressupostari de 2024 és el primer que se fa després dels anys de pandèmia i del pressupost no aprovat i prorrogat de l’any 2023”.

Amb el nou equip de govern “aquest pressupost no només representa una tornada a la normalitat sinó també un canvi significatiu a la política econòmica respecte a les darreres legislatures”.

Tant la batlessa Fina Linares com el regidor d’hisenda Juan L. González subratllen que ha estat una confecció complexa, tenint en compte les circumstàncies i dificultats, davant uns pressuposts prorrogats de 2022 durant 2023, la inflació acumulada que ha incrementat els costos de moltes partides, actualització de contractes, entre d’altres. La redacció dels Pressuposts ha suposat un esforç addicional per ajustar-se a les noves realitat econòmiques i socials.

La batlessa Fina Linares subratlla, tenint en compte les necessitats d’una ciutat en constant creixement, que “aquests pressuposts són valents i demostren que actuarem a sempre mirant cap al ciutadà i els doblers han d’estar al carrer i no als bancs”.

En aquests pressuposts no hi ha cap informe d’il·legalitat ni del departament d’intervenció ni del departament de secretaria.

Des del govern municipal es rebutja totalment l’afirmació des d’algun grup de l’oposició que titllen els pressuposts “d’il·legals”. Com es va manifestar al ple des de l’equip de govern es consideren “valents i necessaris” , reitera la batlessa Fina Linares.

Des del govern municipal es considera que “aprofitar aquests recursos excedentaris per millorar les infraestructures, serveis, manteniment, neteja i millores de la ciutat és una manera responsable i sostenible de gestionar els recursos públics.”

Des del govern municipal es té el convenciment que aquests pressuposts representen la visió de futur per Alcúdia, i es posen les bases per un desenvolupament equilibrat i sostenible, compromesos a treballar de manera col·lectiva per garantir el benestar de la ciutat, en els anys vinents.

Cal remarcar la pujada de les partides de personal i les partides destinades a serveis, àrees com benestar social, sanitat, cultura, joventut, patrimoni i policia, així com pujada de les partides destinades al manteniment i el pressupost d’EMSA.

10 de juny de 2024

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits