El Consell de Mallorca subvenciona el programa de retolació en català

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/senyal-m.jpg

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca va atorgar una subvenció de 6.319,48 euros al Programa de retolació presentat per l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia en què s’ha gastat un total de 10.532,48 euros.

Dins aquest programa de retolació hi ha incloses les següents iniciatives:

 

1.         ESTANY DELS PONTS

 

El Ple de l’Ajuntament de dia 14 de maig del 2018 va donar el suport a l’ús del topònim ESTANY DELS PONTS a l’estany actual més gran d’Alcúdia, que es conserva en la seva forma original i que ha tengut a partir dels anys seixanta del segle passat un topònim competidor primer en la forma LAGO ESPERANZA i a partir dels anys 90 en la forma ESTANY ESPERANÇA.

 

S’han instal·lat dos rètols en un sol suport (doble cara) amb el text ESTANY DELS PONTS, devora l’estany, en un mateix punt de la carretera MA-12, a la part dreta en direcció a Artà. Està col·locat després de passar la rotonda de Pere Mas Reus, just abans del primer canal a una altura d’1,90 metres, i té unes mides de 2.945 mm x 500 mm.

 

2.         DEIXAU PASSAR

 

Al municipi d’Alcúdia, durant la legislatura 1999-2003, es va fer una actuació de normalització lingüística que va consistir a posar una placa complementària amb el text DEIXAU PASSAR davall el senyal de trànsit R1 a les rotondes més importants (actualment competència del Consell de Mallorca). Fa poc es varen afegir 23 plaques d’aquestes de dues mides davall 23 senyals R1 del municipi d’Alcúdia.

 

3.         RETOLACIÓ D’EMERGÈNCIA

 

S’han col·locat plaques d’emergència contra incendis a l’Auditori i a altres edificis municipals,

Els texts dels rètols són els següents: SORTIDA, SENSE SORTIDA, NO L’EMPREU EN CAS D’INCENDI, SORTIDA D’EMERGÈNCIA, RISC ELÈCTRIC, PROHIBIT PASSAR, PROHIBIT PASSAR NOMÉS ACCÉS AL PERSONAL AUTORITZAT, BOCA D’INCENDIS, BOTÓ D’ALARMA.

 

 

4.         RETOLACIÓ ESCOLA PUIG DE SANT MARTÍ

 

L’any passat es va inaugurar una escola d’infantil i primària al municipi d’Alcúdia, CEIP Puig de Sant Martí. L’Ajuntament d’Alcúdia com ja havia fet abans a totes les altres escoles va pagar la retolació.

Els rètols tenen els següents texts: BANYS, MENJADOR, MINUSVÀLIDS, PSICOMOTRICITAT, SALA DE MÀQUINES, SALA DE MESTRES, SECRETARIA, CONSERGERIA, AÏLLAMENT, GIMNÀS, CUINA, SALA AFA, CAP D’ESTUDIS, DIRECCIÓ, FAMÍLIES, RÀDIO, SUPORT, ART, MÚSICA, INFORMÀTICA, BIBLIOTECA, ACCÉS 1 – GRUPS 4tEI-5è ED. INFANTIL /GRUPS A ED. PRIMÀRIA/CITA PRÈVIA /FAMÍLIES/ADMINISTRACIÓ/GESTIÓ, ACCÉS 2 – GRUPS 6è ED. INFANTIL/GRUPS B ED. PRIMÀRIA, ACCÉS 3 – GRUPS A EXTERIOR, ACCÉS 4 -GRUPS B/EXTERIOR/USUARIS MENJADOR, ACCÉS 5 – TRANSPORT ESCOLAR/BICICLETES/PÀRQUING/ÚS EXCLUSIU/PERSONAL DEL CENTRE i ACCÉS 6 – GRUPS ED. INFANTIL.

 

 

5.         RETOLACIÓ DE LA CASETA D’ORSAI

 

L’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Alcúdia té un programa de foment de la lectura ‘No estiguis orsai, llegeix’. El mes d’abril passat es va estrenar una caseta amb una porta i dues finestres i dedins expositors de revistes, caixons per tenir-hi llibres i un banc pensada per posar els mesos d’estiu rotatòriament a diverses platges del municipi. Ara mateix està col·locada a un lloc de bany molt popular d’Alcúdia, el Clot.18 de juliol de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits