Subvencions per al pla de foment de rehabilitació de façanes

Data de modificació: 19 de desembre de 2022

Rehabilitació de façanes del conjunt històric i elements catalogats d'Alcúdia 2022. Es publica proposta de resolució.

Subvenció que es pretén destinar al foment d’actuacions d’adequació, millora, rehabilitació o conservació de les façanes dels immobles emplaçats en l’àmbit del Conjunt Històric de la Ciutat d'Alcúdia i dels immobles inclosos en el Catàleg de Patrimoni municipal, així com dels murs i marges inclosos al Catàleg de Camins municipal; tot amb la finalitat de garantir la col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la recuperació del Patrimoni
Arquitectònic d’Alcúdia.


Les sol·licituds de concessió es formularan en aquest Ajuntament amb posterioritat a l’execució de les obres, un cop estiguin acabades. Dites sol·licituds s’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació especificada en el punt 3er de la base catorzena.

Documents

  • Bases i annexes (mida: 1077.67 KB)
  • Data de publicació: 24 de març de 2022
  • Bases y anexos (mida: 397.60 KB)
  • Data de publicació: 24 de març de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits