Procediment selectiu per a una plaça d'administratiu d'administració general.

Data de modificació: 8 de juliol de 2022

Es publica acta núm. 2 del TQ per la qual s'aprova el resultat definitiu de la primera prova i es convoca per la realització de la segona prova de la fase d'oposició

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits