Procediment selectiu per a una plaça d'administratiu d'administració general.

Data de modificació: 11 de maig de 2022

Se publica nota informativa en relació al lloc on se realitzarà la primera prova

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits