Procediment selectiu per a una plaça d'administratiu d'administració general.

Data de modificació: 2 de desembre de 2022

Es publica anunci del Tribunal Qualificador pel qual s'informa de la puntuació provisional de la fase de concurs de mèrits i s'atorga un termini de tres dies hàbils per a la presentació d'esmenes i/o reclamacions (data final termini: 09/12/2022).

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits