Procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera 2 places TAG

Data de modificació: 31 d'agost de 2021

Anunci acta al·legacions

 

 

 

 

 

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits