Procediment selectiu per a la creació d'un borsí d'auxiliars administratius, concurs-oposició

Data de modificació: 11 de maig de 2022

Es publica convocatòria de les bases

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits