Procediment selectiu per a la creació d'un borsa d'auxiliars administratius, (concurs-oposició)

Data de modificació: 27 de setembre de 2022

Es publica anunci amb la publicació de la relació provisional d'aptes i es dona un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions i esmenes

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desenvolupat per 3digits