Procediment selectiu per a la creació d'un borsa d'auxiliars administratius, (concurs-oposició)

Data de modificació: 25 de novembre de 2022

Es publica anunci amb el resultat definitiu del procediment selectiu, modificat per error de fet.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits