Procediment selectiu creació borsa treball policia local

Data de modificació: 2 de maig de 2022

Publicació de les bases reguladores i aprovació de la convocatòria

Publicació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Policia Local per al nomenament com a funcionari interí

Documents

  • BOIB núm. 57 (mida: 165.74 KB)
  • Data de publicació: 2 de maig de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits