Procediment selectiu creació borsa extraordinària de TAG

Data de modificació: 23 de març de 2023

Aprovació de relació definitiva d'admesos i convocatòria a la prova tipus test.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits