Procediment selectiu constitució borsa de treball categoria Enginyer Industrial

Data de modificació: 8 de juliol de 2021

Es publica la convocatòria d’un procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala tècnica de l’escala d’Administració Especial, categoria de TAE Enginyer Industrial o equivalent, per al nomenament de funcionaris interins, de conformitat amb els supòsits legalment establerts.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits