Procediment selectiu 3 places d'oficial/a Policia Local (promoció interna)

Data de modificació: 14 de març de 2023

Es publica la relació definitiva dels candidats que han superat el 1er exercici de la fase d’oposició i es convoca als aspirants aprovats al 2n exercici: dia 17 de març de 2023 a les 10.30h a les dependències de la Policia Local d’Alcúdia (Bastió de Sant Ferran, S/N).

Convocatòria i bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per promoció interna.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits