Procediment selectiu 3 places d'oficial/a Policia Local (promoció interna)

Data de modificació: 1 de febrer de 2023

Es publica la resolució per la qual s'prova la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i es concedeix un termini de 10 dies hàbils per l'esmena de la sol·licitud i per realitzar al·legacions i/o reclamacions.

Convocatòria i bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per promoció interna.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits