MC 12_2022 crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Data de modificació: 2 de juny de 2022

Aprovació inicial MC 12_2022 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits