Informació pública de l'expedient 837/2019

Data de modificació: 4 de maig de 2021

Informació pública de l'expedient 937/2019 relativa al projecte d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Magnolies, 11 del terme municipal d'Alcúdia.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits