Exposició pública modificació de crèdit 17/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Data de modificació: 12 de setembre de 2022

S’exposa al públic la modificació de crèdit 17/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Documents

  • BOIB (mida: 132.28 KB)
  • Data de publicació: 12 de setembre de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits