Convocatòria per a cobrir 2 places d'administratiu d'administració general.

Data de modificació: 31 de gener de 2023

Publicació de relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. Es concedeix un termini de 10 dies per a realitzar al·legacions i/o reclamacions, i per esmenar la documentació.

Publicació en el BOE de l'anunci de la convocatòria i inici del termini de presentació d'instàncies (30/12/2022 - 27/01/2023).

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits