Convocatòria d'una plaça d'auxiliar de biblioteca pel sistema de concurs oposició

Data de modificació: 23 de març de 2023

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça vacant d'auxiliar de biblioteca, categoria de personal laboral de la Fundació Biblioteca can Torró, pel sistema de concurs de mèrits i oposició

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UNA PLAÇA VACANT D’AUXILIAR DE BIBLIOTECA, CATEGORIA DE PERSONAL LABORAL DE LA FUNDACIÓ BIBLIOTECA D’ALCÚDIA “CAN TORRÓ”, PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS I OPOSICIÓ, QUE CONSTA DINS DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 PER A L’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils a comptar des de dia 9 de febrer de 2023.

Presentar la sol·licitud amb instància genèrica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcúdia o el Registre general d'entrada.

Documents

  • BOE 9 de febrer (mida: 59.00 KB)
  • Data de publicació: 23 de març de 2023
  • Autobaremació (mida: 134.55 KB)
  • Data de publicació: 23 de març de 2023

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits