Aprovació definitiva de Modificació de Crèdit 04_2021

Data de modificació: 9 d'abril de 2021

Aprovació defilnitiva de la modificació pressupostària 04/2021, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 4 de març de 2021, que esdevé definitiva ja que no ha estat formulado cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

Documents

  • MC 04_2021 (mida: 139.85 KB)
  • Data de publicació: 9 d'abril de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits