Aprovació definitiva MC19_2021

Data de modificació: 25 d'octubre de 2021

Aprovació definitiva modificació pressupostària 19/2021, per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 2 de setembre de 2021 i publicada al BOIB núm. 120, de 4 de setembre de 2021

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits