Aprovació definitiva MC 04_2021

Data de modificació: 22 de desembre de 2021

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit MC 04_2021 de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos del Consorci de la ciutat romana de Pollentia.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits