Modificació de crèdit 09/2021

Data de modificació: 11 de juny de 2021

Se publica l'aprovació definitiva de l'exp. MC 09_2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Documents

  • MC 9/2021 (mida: 172.03 KB)
  • Data de publicació: 10 de maig de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits