SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES PROMUGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (exp. cn-19-22)

  • Número d'expedient: cn-19-22
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 18 de novembre de 2022
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits