ELS PERSONATGES DE S'ESTOL DEL REI EN JAUME

 

EL REI EN JAUME, representa la nostra cultura i les

nostres tradicions. Surt dansant des de l'ajuntament

al so de les xeremies i reparteix llepolies als infants. 

Va esser el primer rei cristià a Mallorca. 

L'any 1229 va conquistar la nostra illa,

va expulsar els moros i després va repoblar les terres

amb gent catalana, raó per la qual a Mallorca, ara se

parla el català, llengua oficial de les Illes Balears.

EL REI MORO, és l'oponent del rei en Jaume. 

Li va entregar la ciutat de Mallorca dia 31 de

desembre de 1229. 

Per això cada any, aquest mateix dia, se celebra la

festa de la conquesta a Palma.

 

 

 

 


 
 

EN GORI DOLENTIES, tantes asades i dolenties fa en

Gori, que li han crescut unes bones orelles d'ase i com

més en fa més li creixen.

SA JAIA TONINA,  De les rondalles mallorquines

s'ha escapat aquesta jaia màgica que se

passeja pels carrers d'Alcúdia

amb un gaiato i un senalló ple de confits per

als més petitons.

   

L'AMO DE SO NA MOIXA, Aquest home que vivia a la

possessió de son na Moixa, era tan i tan betzol que un

dia per peresa de carregar un sac de farina damunt l'ase,

va tirar la farina al vent, creient que aquest la duria volant

fins a ca seva (Personatge de Rondalla).

NA MARIA ENGANXA, dins els pous i cisternes hi viu

aquest misteriós personatge. 

Amb el seu ganxo agafa pel coll tots

aquells nins i nines que guaiten dins els pous i cisternes

massa vegades.

   

NA PIXEDIS BRUTA, sa mare vol que sigui una nina fina,

neta i educada, però ella està barallada amb el sabó i li

agrada menjar amb els dits i trescar pels carrers.

EN RAMON LLULL, escriptor mallorquí. 

És el més important dels escriptors

antics en llengua catalana.  Del seu cap va

sortir el conegut "Llibre de les bèsties". 

Sabia tanta lletra que en podia regalar.

   

EN TÒFOL MENTIDER diu que a tots els nins que diuen

mentides els surt, més prest o més tard, una banya

al front, en Tòfol n'ha dites moltesi mirau quina banya li ha sortit.

ELS VILATANS DE GUINYENT, de l'antiga vila de Guinyent, 

han comparegut aquests vilatants, disposats a repartir

granerades a tots els que no facin bonda.

Desenvolupat per 3digits