Aprovació inicial Modificació núm. 12 de les normes subsidiàries del planejament

Data de modificació: 23 d'agost de 2021

Acord plenari del 29 de juliol de 2021, d'aprovació inicial de la Modificació núm. 12 de les NS relativa a diverses modificacions del planejament.

(*) La resta de documents de la Modificació núm. 12 de les NS: (Plànols, -Memòria informativa i justificativa. normes ubanístiques, -Resum executiu del planejament, -Document ambiental, etc.) es poden consultar en el següent enllaç del "Planejament en Tràmit: o Exposició Pública" : http://sac.alcudia.net/absatlas/Normativa/PUBLICACION_WEB/HISTORICO/MODI_12/FICHA_MODIFICACION_12.pdf

Documents

  • certificat ple (mida: 7297.97 KB)
  • Data de publicació: 23 d'agost de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits