Procediment selectiu constitució borsa de treball categoria Enginyer Industrial

Fecha de modificación: 30 de setembre de 2021

Es publica l’ aprovació del llistat de les persones que integren la borsa de treball de Tècnic d’Administració Especial, Enginyer Industrial, mitjançant concurs de mèrits, per a nomenaments interins a l’Ajuntament d’Alcúdia.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits