ADRECES I TELÈFONS MUNICIPALS

 


EDIFICI


DEPENDÈNCIES


ADREÇA


TELÈFON

La Sala Batlia, Secretaria, Regidories, Registre d'Entrada, Intervenció, Contractació, Activitats, Obres Pròpies, Urbanisme i Obres. Carrer Major, 9 07400 Alcúdia  971897100
Ca ses Monges Sanitat i Benestar Social, Medi Ambient, Informàtica, Rendes, Cadastre, Recusros Humnas, EMSA i Alcúdia Ràdio. Carrer dels Albellos, 2 07400 Alcúdia  971897100
Can Joanet Planificació Urbanística. Cartografia. Normalització Lingüistica. Placeta dels Pins, 1  971549195
Auditori d'Alcúdia Cultura, Educació, Festes, Escola Municipal de Música. Plaça de la Porta de Mallorca, 3  971897185
Can Ramis Patronat Municipal d'Esports, Estadística (Padró d'Habitants), Turisme, Comerç. Passeig de Pere Ventayol s/n  971897100

Can Fondo

Arxiu Històric Municipal, Sala D'Exposicions. Carrer den Serra, 11  971547375
Can Torró Biblioteca, Sala d'Exposicions. Carrer den Serra, 15  971547311
Seu des Moll
Seu de l'Ajuntament al Port d'Alcúdia. Carrer Teodor Canet, 32  971549195
Can Domènec Consorci de Pollentia - Àrea de Patrimoni Carrer dels Albellons, 7  971897102

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits