Anuncios

  • 23 de junio de 2017

    Borsa de treball de platgers

    Creació d'una borsa de treball de platgers, pel sistema de concurs, per a cobrir puntes de feina o la substitució dels titurlars de les places de plantilla.

Ver más

Comunicat de premsa EMSA S.A.U.

Títol de la web

Sobre l'activitat contractual de l'Empresa Municipal de Serveis d'Alcúdia

Arrel de la notícia apareguda en premsa, concretament en el diari Última Hora d'avui dia 17 d'octubre, que fa referència a l'activitat contractual de l'Empresa Municipal de Serveis d'Alcúdia, S.A.U., cal fer els següents aclariments de la informació publicada.

Es fa referència a la facturació per part d'una empresa per obres de reparació a la xarxa d'aigües brutes per import al voltant de 240.000 euros, cal aclarir que aquestes actuacions són a causa d'avaries i rompudes de la xarxa que necessiten ser reparades de forma immediata per ser obres d'emergència, per la qual cosa, en ocasions, no es poden demorar les reparacions a l'espera d'un expedient de contractació que té llarga durada, ja que la prioritat és solucionar el problema immediatament per evitar mals majors, risc per a les persones i pel propi medi ambient.

Així mateix, s'ha de tenir en compte que totes aquestes actuacions-reparacions s'han dut a terme de forma justificada i amb la documentació i informes adients, de tal manera que són situacions imprevistes i sobrevingudes i que necessiten una solució d'emergència i immediata.

A fi de preveure aquestes situacions, que s'han vengut donant any rere any, s'ha preparat per part d'EMSA el corresponent expedient de contractació per cobrir aquestes necessitats urgents, l'esmentat expedient ja està aprovat i publicat sota el nombre 4/2016 que es pot consultar per part de qualsevol ciutadà al tauler de contractació d'EMSA.

Així mateix, l'empresa municipal entre els anys 2016 i 2017 ha pres una sèrie de mesures per millorar i agilitzar l'activitat de contractació d'EMSA, és fa una implantació de protocols de tramitació d'expedient i la licitació de serveis i subministraments.

17 d'octubre de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits