Desestiment de la tramitació de la Modificació 9 de les NNSS relativa a l'exoneració de la necessitat de la zona de Bonaire de disposar de xarxa de sanejament.

Fecha de modificación: 23 de desembre de 2019

Acord de Ple del 18 de desembre de 2019 de desestiment de la tramitació del procediment d'aprovació de la Modificació núm. 9 de les normes subsidiàires del planejament municipal, relativa a l'exoneració de la necessitat de la zona de Bonaire de disposar de xarxa de sanejament.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits