Aprovació inicial estudi de detall unitat UA-8 "Poblat de Gesa"

Fecha de modificación: 19 de juny de 2019

Decret del delegat d'Urbanisme de data 21 de maig de 2019, d'aprovació INICIAL Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA-8 de les NNSS, "Poblat de Gesa", Camí d'Aucanada).

Decret del delegat d'Urbanisme de data 21 de maig de 2019, d'aprovació  INICIAL Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA-8 de les NNSS,  "Poblat de Gesa", Camí d'Aucanada).


MÉS INFORMACIÓ

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits