Subvencions per a millorar i modernitzar el comerç i determinades empreses de serveis

Modernització de les empreses comercials detallistes i determinades de serveis

SUBVENCIONS PER MILLORAR I MODERNITZAR EL COMERÇ I DETERMINADES EMPRESES DE SERVEIS

 

Les empreses que vulguin invertir en la millora del seu establiment poden sol·licitar la subvenció destinada a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, publicada en el BOIB núm. 44, del 6 d'abril de 2019.
Les actuacions que es poden subvencionar són les següents:

  • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.
  • Inversions que impliquin un avenç cap una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
  • Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.
  • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment.
  • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la millora de la imatge de l'establiment (retolació comercial, interior i exterior).
  • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l'establiment.

A la següent adreça de la Direcció General de Comerç i Empresa, trobareu tota la informació de la convocatòria https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3701821

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 6 de maig de 2019.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb l’AODL de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament a través del correu electrònic mllrusca@alcudia.net.


15 d'abril de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits