Resum de sessió plenària

Sessió plenària celebrada dia 18 de desembre de 2019 a les 12 del migdia

Sessió extraordinària de l’Ajuntament d’Alcúdia. Aquest n’és un resum de com van quedar els punts a l’ordre del dia i dels temes tractats a l’apartat de precs i preguntes:

 

1-Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior, se va aprovar l’acta.

 

2-Examen proposta de determinació del càrrec amb dedicació parcial (70%) i de les seves retribucions del segon tinent de batle. Aquest punt va quedar aprovat per 15 vots a favor,  per majoria, amb una abstenció i un vot en contra.

 

3-Examen proposta aprovació (inicial 2a) de la modificació núm. 14 de les NNSS relativa a l’ordenació del sistema general públic de “la Victòria”. Aquest punt se va aprovar per unanimitat.

 

4-Examen proposta sobre el desistiment del procediment d’aprovació de la modificació núm. 9 de la NNSS relativa a la modificació per l’exoneració de la zona de Bonaire de la necessitat de disposar de xarxa de clavegueram. Després de les explicacions per part del regidor d’urbanisme Joaquín Cantalapiedra, el punt se va aprovar per majoria amb 11 vots a favor, i  quatre vots en contra i dues abstencions.

 

5-Moció presentada pel grup municipal popular a l’Ajuntament d’Alcúdia en defensa de les llibertats educatives consagrades a la constitució. Aquest punt s’ha tractat punt per punt, es a dir, que s’han anat votant un per un els vuit punts de la moció.

 

6-Moció presentada pel Grup municipal Popular, a través de la regidora Fina Linares, sobre el canvi del sòl/paviment i material del gimnàs municipal destinat a l’esport de la gimnàstica artística i manteniment físic, a on es desenvolupa  l’Escola de Gimnàstica Artística masculí i femení, i el manteniment físic per adults. Aquesta moció va quedar aprovada per unanimitat després de que s’hagués inclòs una esmena, a petició dels regidors Domingo Bonnín i la batlessa Bàrbara Rebassa, referent a part del text en el que figurava “pressupost municipal” que s’ha canviat per “inversions sostenibles”. Així ho explicà la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar i que ja en el seu moment s’havia manifestat aquesta necessitat de reparar el més perillós i després de fer-ne una reforma. Des del PP vengueren a bé a aquesta esmena i així tots els grups li donaren suport.

 

7-Moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans defensada per la regidora Azahara Machado, en relació a la declaració institucional relativa a la commemoració del dia internacional contra la corrupció, després que s’hagués instaurat dia 9 de desembre per part de les Nacions Unides. Aquesta moció fou  aprovada per unanimitat.

 

8-Moció presentada el grup Municipal. Popular, defensada per Fina Linares, regidora del PP, en relació al suport a les forces i cossos de seguretat de l’estat. Aquesta moció no quedà aprovada. Des del Govern municipal consideraven que el to era de confrontació i que no s’acceptà la seva redacció alternativa que introduís paraules com el “diàleg” en aquesta qüestió, del tema de Catalunya, encara que recordaven que donaven suport a la tasca que fan les forces de seguretat, tant des el Pi com des del PSOE. D’altres grups municipals com Més per Alcúdia que mostrà el seu desacord i que s’havia de valorar totes les parts. També des de Podemos que els agraïments poden ser per tots els col·lectius. per altra banda, també des d’Unió per Alcúdia expressaren que s’ha de mirar tots els col·lectius.

 

9-Propostes i mocions d’urgència. Hi ha hagut una moció d’urgència en relació a la jornada laboral dels càrrecs de confiança que ha quedat aprovat per majoria ja que quant aquest punt va anar a un anterior ple hi va haver una errada que s’ha esmenat avui. També s’ha dut a plenari el punt referent a un dels temes que varen sortir en un plenari anterior referent a la revisió d’ofici d’exempció de pagament de l’IBI a les cases catalogades. El que ahir es va dur a ple va ser  el dictamen del consell consultiu ha declarat nul·la l’esmentada exempció. Se va votar la urgència d’incloure el punt, la votació tirà endavant per majoria i finalment el punt després de la pertinent votació quedà  aprovat per majoria.

 

Finalment des del partit Podemos Alcúdia, Concepción Baleato, volia també presentar  una moció en relació a la transparència en l’administració local però prèviament a la presentació es va votar la urgència i no propera i per tant no se va incloure al ple d’ahir.

 

 

A l’apartat de precs i preguntes hi va haver intervencions per part de Ciudadanos amb Azahara Machado en relació als rètols del mercat setmanal. I va suggerir que es posàs  el termini que està en vigor aquesta zona d’aparcament de taxis que és durant la temporada turística i des del govern municipal se va contemplar  de manera positiva el suggeriment.

 

El grup municipal Popular amb paraules de Fina Linares demanà  per la recepció de les obres de restauració de la murada així com tema relacionat amb les gestions ciutadanes a l’ajuntament (finestreta única) així com també demanà en quina situació es troba el tema del xibiu de s’Illot. Finalment des del grup Popular se va tornar  fer la petició de les factures de les passades festes de Sant Jaume.  Respecte a les obres des de l’equip de govern va expressar Martí Garcies que hi ha tota una sèrie d’obres que en breu seran recepcionades. Respecte a les factures s’esperava per entregar-les tenir-les totes, respongué el regidor de festes Biel de Hevia..

 

També hi va haver una petició del grup municipal d’Unió per Alcúdia amb Carme García que demanà si es poden elevar els passos de vianants a l’avinguda Prínceps d’Espanya ja que argumenta que els que no hi estan suposen un perill per la velocitat a la que circulen alguns cotxes

 

Finalment va intervenir un ciutadà del públic en relació al punt nº4, la proposta sobre el desistiment del procediment d’aprovació de la modificació núm. 9 de la NNSS relativa a la modificació per l’exoneració de la zona de Bonaire de la necessitat de disposar de xarxa de clavegueram, demanant una sèrie d’aclariments al regidor d’Obres Pròpies Joaquin Cantalapiedra i que també realitzà la batlessa Bàrbara Rebassa, assegurant que serà prioritari la realització d’aquest projecte de clavegueram.

 

Com sempre, vàreu poder escoltar aquest plenari en directe al 94.7fm i a través d’internet a alcudiaradio.com. Un cop finalitzat el plenari tinguérem les valoracions polítiques amb els representants polítics dels diversos grups municipals.

20 de desembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits