Resum de sessió plenària

Sessió extraordinària urgent de dia 14 de novembre de 2019

El primer punt s’ha ratificat el caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió plenària per unanimitat.

El segon punt primer s’ha ratificat la urgència d’inclusió per unanimitat. I la batlessa Bàrbara Rebassa ha explicat la proposta d’acceptació de condicions i prescripcions per a l’atorgament de concessió de l’Ajuntament per a l’ocupació de 15.629 m2 de domini públic marítimo-terrestre amb destí a passeig de platja, accessos, serveis i 6 quioscos-bars, en un tram de costa del sector I de la Platja d’Alcúdia, d’aquest terme municipal d’Alcúdia. La batlessa Bàrbara Rebassa ha explicat que aquesta acceptació havia de passar per ple en 10 dies hàbils, acceptant també les condicions de la concessió que fa arribar Demarcació de Costes. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

El tercer punt primer s’ha ratificat la inclusió del punt al ple extraordinari i urgent i s’ha fet per unanimitat i després ha passat la batlessa a explicar la proposta d’acceptació de condicions i prescripcions per a l’atorgament de concessió a aquest Ajuntament per a l’ocupació de 2.374 m2 de domini públic marítimo-terrestre amb destí a passeig de platja, en un tram de costa del sector II de la platja d’Alcúdia  del terme municipal d’Alcúdia.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha explicat que serà dins 2020 quan es faci la remodelació del passeig que no s’agafa més metres del que hi ha, i que es tracta d’un projecte que ja se tenia fet, de paviment fluix i una voravia per evitar que hi hagi el pas d’arena. Ha especificat que es tracta d’arreglar el passeig i no s’agafa res més de domini públic, considerada una platja urbana, no s’incorre  en cap il·legalitat, tal i com recullen els informes pertinents. La batlessa ha qualitat un èxit i una bona noticia la concessió, ja que de 2014 o d’abans ja s’havia sol·licitat des de l’Ajuntament d’Alcúdia a Demarcació de Costes.

Des de Podemos la regidora Concepción Baleato ha expressat que el seu vot seria  en contra, ha dit  que hi ha de fra anys una ocupació il·legal per part de particulars, i que l’administració competent no ha actuat. Ha expressat que ho considera incompatible amb la llei Costes. Ha demanat instaurar alternatives més ecològiques i respectuoses amb el medi ambient. El regidor del govern Joaquin Cantalapiedra comenta que es tracta d’obres que tenen llicència, des de fa molts anys. També des del govern, el regidor Martí Garcias ha dit que el passeig està davall l’arena, hi ha el marès desgastat i s’ha de millorar. La Batlessa recorda que no hi ha cap impediment legal. La batlessa Bàrbara  Rebassa ha comentat  que si les propietats tenen permisos de fa molts anys i si s’ha d’actuar seria competència de Costes. El punt s’ha aprovat amb 15 vots a favor i un en contra.

14 de novembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits