Resum de sessió plenària

Celebrada sessió plenària extraordinària dia 16 d'abril de 2019

Dimecres dia 16 d’abril a les 9,3h s’ha duit a terme a l’Ajuntament d’Alcúdia la sessió plenària en caràcter extraordinària. Ha quedat aprovat per 13 vots a favor i 4 abstencions,  el punt referent a l’aprovació de la modificació de crèdit 9/2019, per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria, inversions sostenibles. La regidora d’hisenda Joana M. Bennàssar  ha explicat que les inversions sostenibles sumen un total de 2 milions d’euros. El regidor d’obres pròpies Joan G. Vallori ha explicat els 7 projectes que entren a la modificació, a més de l’adquisició de contenidors. Aquests són els projectes: Adquisició parcel.la i adequació de vial a ses Forques 497.382,38 €; Fotovoltaiques a l’escola s’Hort des Fassers 50.192,03 €; 4 nous punts de recàrrega cotxes elèctrics 32.055,60 €; Asfaltat de camins 357.596,76 €; Adquisició i adecentament solar per aparcament al Port d’Alcúdia 410.000 €; Reforma cementiri municipal 157.045,13 €; Reparació de voravies i asfaltat de carrers de Cas Vicari 266.120,45 €; Adequació xarxa pluvials c. Verge del Carme amb c. Teodor Canet 129.607,65 €; Adquisició de contenidors 100.000 €.

Des del grup municipal del PP,  la regidora Coloma Terrasa ha expressat el vot del seu grup que seria d’abstenció perquè és el govern municipal que marca les prioritats, que se respecten. 4 abstencions

La resta de grups, del govern (Pi, Psoe, GentxAlcúdia), i  de l’oposició Guanyem Alcúdia i UnióxAlcúdia) han votat a favor. 13 vots a favor.

16 d'abril de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits