Presentat el Pla d'Inversions 2018

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/panells-m.jpg

L’Ajuntament d’Alcúdia ha presentat el pla d’inversions 2018, que suposarà una quantia de SET MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS d’inversió Projectes d’ embelliment, dotació d’ infrastructures, manteniment i millores als diversos nuclis urbans

Presentació del Pla d’inversions sostenibles 2018 de l’Ajuntament d’Alcúdia. Amb presència tant del batle d’Alcúdia Antoni Mir, com del regidor d’obres pròpies Joan Gaspar Vallori s’ha explicat els projectes que es pensen dur a terme i la seva priorització en base a les necessitats i a la capacitat d’inversió respecte al superàvit. Hi han assistit els regidors i regidores del govern municipal.

El regidor d’obres pròpies Joan Gaspar Vallori ha expressat que alguns dels projectes estaran enllestit dins enguany i d’altres  s’acabaran dins el primer trimestre de 2019. Ha dit que “sumats entre tots tenen un cost total, una inversió total de 7,6 milions d’euros una part important, un milió d’euros provenen de la Comunitat autònoma,  com són els projectes d’embelliment dels C. Teodor canet i  i c. Hostaleria, ambdós projectes al Port d’Alcúdia. També ha destacat una petita subvenció per a les plaques fotovoltaiques a l’escola S’Albufera. També s’ha referit a una part del cost per a la reforma i millor dels dos pavellons d’esports, que prové  del Consell de Mallorca. El regidor d’obres pròpies ha expressat que “Creim que són obres necessàries se fan a diversos nuclis urbans del municipi, patrimoni, més i millors espais municipals, Can Qués, Can Ramis...essent l’obra més important i més quantia, la construcció de la nau de la brigada municipal de dos milions d’euros. També ha assenyalat que “dins les capacitats econòmiques i dins les restriccions que tenim invertim tot el superàvit municipal amb tots aquests projectes i en el final amb la idea de fer un municipi més sostenibles, llocs més segurs,  adequació eliminació de barreres arquitectòniques, més accessibles”. Per últim s’ha referit que el municipi estarà en “ebullició i moltes obres en marxa de manera simultània i el resultat serà bo pel municipi quan estiguin acabades les obres, un municipi més sostenible, més embellit”.

El Batle d’Alcúdia Antoni Mir ha expressat que “totes les entitats públiques és important tenir un pressupost però l’important és executar tota la capacitat econòmica ,invertint el màxim de doblers amb els distints sectors. Així es fa amb aquestes inversions sostenibles, invertir amb infants i majors, invertir a Alcúdia i Port d’Alcúdia, invertir amb escoles, amb escoletes, amb la nau per la brigada municipal, invertir  amb medi ambient, i fer-ho en conjunt, perquè hi hagi la satisfacció del màxim de persones”.

 El batle ha expressat que  aquesta inversió és un pla “molt ambiciós, sabem que no basta però es fa les inversions que es consideren més necessàries, s’ha de prioritzar i invertint el màxim que ens permeten”, també ha qualificat “d’arriscat” aquest pla d’inversió 2018

Tant el regidor d’obres pròpies com el batle han expressat que des del govern municipal es té en compte les línies de subvencions possibles procedents d’institucions supramunicipals sigui del Consell sigui del Govern. El batle ha expressat que és “obligació del govern municipal intentar obtenir subvencions, i estar en sintonia amb les institucions supramunicipals”.

6 de juny de 2018

Documentos y enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits